Zodpovedný
mark
eting.
pre rastúce firmy
sin
ce.2015
Vytvárame príbehy a posilňujeme značky pred rastúcou konkurenciou. Prinášame kreatívno-efektívne riešenia, ktoré dosahujú výsledky.
Dig
ital.
 
Služby, ktoré najčastejšie poskytujeme našim klientom.
Branding

Naming, logodizajn, firemné identity, najčastejšie v all-in balíku

Social media

Facebook, Instagram, Tik-Tok, LinkedIn

Kampane

Offline (ATL), pay-per-click (Google, Facebook, Instagram, LinkedIn)

Influencer marketing

Vytvárame ambasádorov značiek ale aj jednorázové spolupráce

te
am.
Pracujeme spoločne, špecializujeme sa osobitne.
T78Q6AX4P-U023WC5SF4P-e2cccd139f2e-512
Veronika Tóthová
Account manager
kon
takt.

Vajanského nábrežie 5
811 02 Bratislava

0902 271 172