Scroll Top
Vajanského nábrežie 5
Ambasádori
Public relations
Influenceri
Brand awareness
Kľúč k viditeľnosti a dôveryhodnosti vašej Značky

Chcete propagovať váš produkt či službu? Nájdeme ideálne osobnosti a médiá pre vaše cieľové publikum, zvyšujúc tak vaše povedomie a predaj.

Dlhodobé partnerstvá s influencermi a médiami prinášajú výhody. Oslovujú publikum prirodzene a s dôverou, ktorú značka sama o sebe nevyvolá. Vzorec je jasný: vizibilita znamená kredibilitu.

Prilákajte verejnosť už o mesiac

Kontaktujte nás a získate interaktívny brief na mieru. Po jeho vyplnení vám predstavíme riešenie a cenovú ponuku. Po akceptácii ponuky vám do 30 dní odovzdáme funkčnú stratégiu, vďaka ktorej začnete získavať pozornosť .

ako postupujeme pri spolupráci
Spoznajme sa

Napíšte, zavolajte, stretnime sa. Chceme si vypočuť vašu predstavu, prediskutovať možnosti spolupráce a ukázať vám našu víziu, ako pracovať na vašom projekte čo najefektívnejšie. Následne vám pripravíme cenovú ponuku. Po odsúhlasení ponuky a podpísaní zmluvy sa pustíme do práce.

Insight & strategy

Research konkurencie, analýza značky, analýza cieľových skupín a médií. Vytvoríme ideálne buyer persóny, nastavíme tón komunikácie a vyberieme tie najrelevantnejšie médiá / influencerov pre komunikáciu vašej značky a jej produktov.

Príprava spoluprác

Dohodneme si s médiami / influencermi podmienky a smerovanie spolupráce, vypočujeme si ich predstavu a požiadavky a nájdeme ideálny prienik. Ak to projekt vyžaduje, spolupracujeme s mediálnou agentúrou, vďaka čomu máme viac možností a férové cenové ponuky.

Manažment a reporting

S médiami / influencermi a klientom priebežne komunikujeme, optimalizujeme spolupráce, zaznamenávame „mentions“ a vyhodnocujeme výsledky mediálneho výtlaku. Ak je potrebné, meníme, priberáme ďalšie alebo odstrihávame menej rentabilné.

Spoznajme sa

Kontaktujte nás a podielajte sa na tvorbe vášho projektu. Spolu prediskutujeme vaše predstavy, navrhneme efektívne riešenia a pripravíme cenovú ponuku. Po schválení ponuky a podpísaní zmluvy začneme pracovať na vašom projekte.

Insight & strategy

Research konkurencie, analýza značky, analýza cieľových skupín a médií. Vytvoríme ideálne buyer persóny, nastavíme tón komunikácie a vyberieme tie najrelevantnejšie médiá / influencerov pre komunikáciu vašej značky a jej produktov.

Príprava spoluprác

Dohodneme si s médiami / influencermi podmienky a smerovanie spolupráce, vypočujeme si ich predstavu a požiadavky a nájdeme ideálny prienik. Ak to projekt vyžaduje, spolupracujeme s mediálnou agentúrou, vďaka čomu máme viac možností a férové cenové ponuky.

Manažment a reporting

S médiami / influencermi a klientom priebežne komunikujeme, optimalizujeme spolupráce, zaznamenávame „mentions“ a vyhodnocujeme výsledky mediálneho výtlaku. Ak je potrebné, meníme, priberáme ďalšie alebo odstrihávame menej rentabilné.

s PR sme pomohli aj
ozvite sa
ozvite sa

Gallayova 1955/1
841 02 Bratislava

© NAKAZA 2023