Scroll Top
Vajanského nábrežie 5
Bez základov na dome to nejde

Takmer v rámci každej spolupráce vytvárame pre klienta veľmi dôležitý dokument Insight & Strategy. Tento dokument je súbor analýz a stratégií ktoré sú dôležité pre správne a efektívne fungovanie dlhodobého marketingu, no aj krátkodobých kampaní, brandingu či web stránok. Vďaka nemu dokážeme zredukovať riziko neúspechu a cieliť iba na zákazníkov značky s obsahom, ktorý radi konzumujú.

Nižšie si môžete prezrieť ilustračný dokument s fiktívnou firmou a z akých analýz a stratégií sa skladá. Tie sa však často na mieru menia podľa cieľov a požiadaviek klienta.

Analýza briefu

V tejto časti analyzujeme brief vyplnený od klienta za účelom jednoduchého zobrazenia vlastností, potrieb a cieľov značky.

Analýza kľúčových slov

Analýza vďaka ktorej zistíme, čo zákazníci značky vyhľadávajú a aký je vyhľadávací potenciál.

Analýza komunikačných kanálov

Zhodnotíme všetky potrebné komunikačné kanály klienta ako FB, IG, web stránka, newletter… Vyberieme plusy a zdôraznime mínusy, ktoré treba napraviť.

Tone of voice

Navrhneme tón komunikácie, akým by mala značka komunikovať so zákazníkmi.

Strategický lievik

Vytvoríme dlhodobý strategický lievik na mieru.

Insight and strategy - Plná velkosť
SWOT ANALÝZA

Analýza silných a slabých stránok značky. Analýza príležitostí, ktoré môže značka využiť a tiež ohrození, na ktoré si musí dávať pozor.

ANALÝZA KONKURENCIE

Odhalíme slabé stránky konkurencie no aj tie silné, ktorými sa môžeme inšpirovať. Získate tak prehľad, ako na tom oproti konkurencii ste.

Analýza cieľovej skupiny a buyer persona

Rozanalyzujeme cieľovú alebo viacero cieľových skupín značky. Na ich základe následne vytvoríme ideálneho zákazníka.

Marketingové aktivity a ich stratégie

Na mieru navrhneme marketingové aktivity a vytvoríme 3 varianty balíkov služieb pre efektívny marketing.

ozvite sa
ozvite sa

Gallayova 1955/1
841 02, Bratislava

© NAKAZA 2023