Vajanského nábrežie 5
Case study

BE
CEP.

Produkcia a vzdelávanie

Ilustrácie
Tvorba úloh
DTP
Pracovný zošit pre základné školy

Vzdelávanie nemusí byť vždy nudné. Dôkazom toho je aj pracovný zošit určený na vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy pre klienta Becep (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky). V ňom sprevádza deti všetkých základných škôl na Slovensku zajko Becepáčik. Ten si pre deti pripravil rôzne úlohy ako tajničky, osemsmerovky, hádanie rozdielov, bludiská a podobne. Vďaka ich splneniu sa ľahko naučia základy dopravnej výchovy. 

Náhľad do pracovného zošita
Pracovný zošit
Pracovný zošit
Pracovný zošit
Pracovný zošit
Pracovný zošit
Pracovný zošit
Polep električky pre projekt Vízia Nula

Zadaním bolo spropagovať nový projekt Vízia Nula pomocou polepu a podokenných nálepiek na električky. Vízia Nula je projekt, do ktorého sa Slovenská republika pripojila s cieľom znížiť počet usmrtených a ťažko zranených osôb pri dopravných nehodách na nulový počet do roku 2050. Cieľom teda bolo tieto informácie dostať k ľuďom v jednoduchej forme. V logu Vízie Nula sa nachádzajú farby semaforu, ktoré sme využili aj v našom dizajne. Postupný prechod z červenej do zelenej predstavuje plánovaný postup projektu. Do každej farby sme zakomponovali údaje o smrteľných nehodách na Slovensku, kde červená farba začína tým najhorším (aktuálnym) číslom, oranžová znázorňuje cieľ na rok 2030 a zelená konečný cieľ na rok 2050, a to 0 smrteľných nehôd. Pomocou týchto jednoduchých no silných a zapamätateľných  údajov zdelíme ľuďom podstatu projektu Vízia Nula.

Tvorba dizajnu a finálny použitý polep
ozvite sa
ozvite sa

Vajanského nábrežie 5
 811 02, Bratislava

© NAKAZA 2021