Scroll Top
Vajanského nábrežie 5
Case study

FIRO
TOUR.

Kampaň k 20. výročiu

Social media
Dizajn tlačovín
animované video
kampaň ako poďakovanie

Pri príležitosti 20. výročia nás FIRO-tour oslovilo so zadaním vytvoriť komplexnú reklamnú kampaň naprieč online, ale aj offline médiami. Cieľom bolo predstaviť FIRO-tour ako cestovnú kanceláriu, za ktorou stoja reálni ľudia, využiť pozitívne referencie od zákazníkov a v prvom rade osláviť 20. výročie spoločnosti.

Ako primárne kanály sme sa rozhodli využiť sociálne siete (Facebook, YouTube, Instagram) a pre podporu kampane v offline prostredí sme využili billboardovú reklamu, rádiové a cinema spoty.Na základe nespočetného množstva pozitívnych recenzií, ktorými cestovná kancelária FIRO-tour disponuje sme vytvorili unikátnu frázu – „Už 20 rokov počúvame od Vás stále to isté…“. Tá bola použitá vždy na začiatku každého spotu (video /rádio spot) a uvádzala nadchádzajúce pozitívne recenzie od zákazníkov. V online prostredí sme na propagáciu video spotu využívali najmä YouTube a Facebook a v offline kino, kde sa video púšťalo pred začatím premietania filmov počas celého decembra.

Okrem propagovania video spotu na sociálnych sieťach sme vymysleli koncept príspevkov, v ktorých sme v priebehu 2 mesiacov zverejnili 20 zaujímavostí o FIRO-tour. Tie vychádzali z približných štatistík, ktoré cestovná kancelária zaznamenala za 20 rokov ich pôsobenia na trhu. Patrili medzi ne napríklad: „Za 20 rokov sa našim kolegyniam narodilo 15 malých Firáčikov“ alebo „Za 20 rokov sa o vaše detičky staralo viac ako 450 animátorov“. Práve tieto príspevky mali zdôrazniť fakt, že za FIRO-tour stoja skutoční ľudia.

Celá kampaň nakoniec zožala nadpriemerné výsledky na YouTube aj Facebooku. Na YouTube sa nám podarilo dosiahnuť najnižšiu možnú cenu za zhliadnutie reklamného spotu a skutočne vysokú mieru 100 % dopozerateľnosti. Na Facebooku boli príspevky medzi fanúšikmi veľmi obľúbené, čo sme videli na veľkom počte interakcií, pozitívnych komentároch a organických zdieľaniach.

Clear Filters
Social media
Social media
Billboardy
Billboardy
Produkcia animovaného videa
Produkcia animovaného videa
ozvite sa
ozvite sa

Vajanského nábrežie 5
 811 02, Bratislava

© NAKAZA 2021