Scroll Top
Vajanského nábrežie 5

Prečo je analýza trhu pre váš biznis dôležitá

Chcete byť hodený do rozbúreného mora konkurencie na pospas osudu alebo sa radšej naučíte plávať a skočíte medzi nich ladnú šípku? Na to, aby ste sa neutopili potrebujete poznať more, do ktorého skáčete, ryby, ktoré v ňom plávajú a hlavne samého seba. Potom sa vám k vášmu cieľu bude plávať oveľa ľahšie. Spoločne sa teda pozrieme na to, ako ostať nad hladinou. K tomu nám dopomôže kvalitná analýza trhu! 

1. váš pohľad je dôležitý

Pred tým, ako zaboríme svoje hlavy do analýz potrebujeme spoznať vás a vašu firmu. Jej zameranie firmy, cieľ vášho projektu, vašich zákazníkov, konkurenciu, tón komunikácie a vašu prezentáciu firmy. To všetko a ešte oveľa viac sú dôležité informácie, ktoré pre nás tvoria odrazový mostík na ceste za vašim úspechom. 

2. Analýza trhu

Analýza trhu je veľmi dôležitá, či už ide o vstup novej firmy na trh, kampaň, firemnú identitu alebo produkciu videa. Potrebujeme si určiť cieľovú skupinu, pretože ponúkať váš produkt alebo službu všetkým by bolo príliš jednoduché a hlavne neefektívne. Zameráme sa na zákazníkov, ktorí o vás majú alebo môžu mať záujem, aby sme minimalizovali riziko neúspechu.

Na základe cieľovej skupiny si následne vytvoríme Buyer personu alebo teda vášho ideálneho zákazníka. Buyer persona je dôležitá pri tvorbe stratégie a tónu komunikácie, nakoľko nám poskytuje demografické údaje, záujmy, správanie, ciele a obavy vášho zákazníka.

Ďalším dôležitým faktorom, bez ktorého sa analýza trhu nezaobíde je analýza kľúčových slov. Z analýzy zistíme údaje o tom, čo a prípadne kedy naši zákazníci vyhľadávajú a akú máme konkurenciu. Na základe týchto dát vieme určiť, na akú časť trhu sa zamerať a čo komunikovať.

3. analýza konkurencie

Konkurencia nemusí byť vašim najväčším nepriateľom. Využime ich dobré stránky na inšpiráciu, tým zlým sa vyvarujme a nájdime spôsob, ako ich môžeme vylepšiť alebo odhaľme dieru na trhu, ktorú môžeme využiť. Pri analýze konkurencie berieme v úvahu ich prezentáciu, komunikáciu a ponuku.

Nikto nie je dokonalý, a preto môžeme vždy nájsť niečo, v čom sa zlepšiť a spôsob, ako sa odlíšiť.

4. analýza značky a komunikačných kanálov

Pre niekoho drsná, no pravdivá a veľmi dôležitá. Nikomu sa nechce počúvať, v čom je jeho značka alebo komunikácia zlá, no treba sa na to pozrieť s nadhľadom. Každý sa predsa učíme na vlastných chybách.  Zo SWOT analýzy zistíme, aké sú vaše silné a slabé stránky, príležitosti, a čo vás môže naopak ohroziť.

Či už ide o firemnú identitu, prezentáciu firmy alebo nesprávne nastavené komunikačné kanály, potrebujete sa zamerať na chyby a odstrániť ich ešte pred spustením projektu. Pred novými zákazníkmi sa predsa chcete ukázať v dobrom svetle, no nie?

5. stratégia

Stratégia je to hlavné, kvôli čomu sa vytvára analýza trhu, konkurencie, značky a tón komunikácie. Na základe vašej značky a predošlých analýz vám vytvoríme jedinečný tone of voice, teda tón, ktorým budete komunikovať so zákazníkmi a prezentovať tak svoju firmu. 

Hlavy už máme z dát vonku a vďaka všetkým predošlým analýzam vieme vypracovať stratégiu, pomocou ktorej vám pomôžeme priplávať k vášmu cieľu a spraviť všetko pre to, aby ste sa neutopili. Navrhneme pre vás kreatívne riešenie a postup, ktorým sa budeme riadiť na našej spoločnej ceste k vytýčenému cieľu.

Ak sa rozhodnete situáciu nepodceniť a chcete skočiť do mora konkurencie pripravený, napíšte nám a my vám s prípravou radi pomôžeme. 

Zanechať komentár