Scroll Top
Vajanského nábrežie 5

ePrivacy

Definícia

ePrivacy je nariadenie Európskej únie, ktoré dopĺňa GDPR a zameriava sa na ochranu súkromia a osobných údajov v elektronických komunikáciách. Týka sa všetkých foriem digitálnej komunikácie, vrátane e-mailov, telefónnych hovorov, správ a cookies.

Hlavné Ciele ePrivacy

  1. Ochrana súkromia: Zabezpečuje ochranu súkromia používateľov v digitálnej komunikácii.
  2. Transparentnosť: Vyžaduje jasné informovanie používateľov o tom, ako sa ich údaje používajú.
  3. Kontrola nad údajmi: Poskytuje používateľom väčšiu kontrolu nad ich osobnými údajmi.

Kľúčové Prvky ePrivacy

  1. Cookies: Webové stránky musia získať súhlas používateľov pred uložením cookies alebo sledovacích technológií. Používatelia musia byť informovaní o účele a použití cookies.
  2. Elektronické komunikácie: Ochrana obsahu a metadát elektronických komunikácií. Povolenie prístupu k týmto údajom vyžaduje súhlas používateľov.
  3. Spam: Zakazuje nevyžiadané komerčné komunikácie (spam) bez predchádzajúceho súhlasu príjemcu. Týka sa e-mailov, SMS a iných foriem elektronickej komunikácie.
  4. Sledovanie používateľov: Obmedzuje sledovanie používateľov bez ich vedomia a súhlasu. Zahŕňa aj sledovanie polohy a aktivity používateľov.

Povinnosti Organizácií

  1. Získanie súhlasu: Pred použitím cookies alebo sledovaním komunikácií musia organizácie získať jasný súhlas používateľov.
  2. Informovanie používateľov: Poskytovanie jasných a zrozumiteľných informácií o tom, ako sa ich údaje používajú a chránia.
  3. Ochrana údajov: Zabezpečenie ochrany obsahu a metadát elektronických komunikácií.

Sankcie

Nedodržanie ePrivacy môže viesť k pokutám a iným sankciám, podobne ako pri nedodržaní GDPR.

Záver

ePrivacy dopĺňa GDPR a zabezpečuje ochranu súkromia v digitálnych komunikáciách. Organizácie musia byť transparentné a zodpovedné pri spracovaní a ochrane osobných údajov v elektronickej komunikácii, čím chránia práva používateľov a zvyšujú ich dôveru.

ePrivacy

Zanechať komentár