Scroll Top
Vajanského nábrežie 5

CMP (Consent Management Platform)

Definícia

CMP (Consent Management Platform) je nástroj, ktorý pomáha webovým stránkam a aplikáciám získať, spravovať a uchovávať súhlasy používateľov s používaním ich osobných údajov v súlade s predpismi, ako sú GDPR a ePrivacy.

Hlavné Funkcie CMP

 1. Získavanie súhlasov: CMP umožňuje zobraziť používateľom jasné a zrozumiteľné oznámenia o zbere údajov a žiada ich o súhlas.
 2. Správa súhlasov: Umožňuje používateľom jednoducho udeliť, odvolať alebo upraviť svoje súhlasy kedykoľvek.
 3. Uchovávanie záznamov: Zabezpečuje uchovávanie záznamov o udelených súhlasoch, čo je dôležité pre právnu zodpovednosť a audity.

Prečo je CMP dôležitá?

 1. Súlad s predpismi: Pomáha organizáciám dodržiavať predpisy, ako sú GDPR a ePrivacy, tým, že zabezpečuje správne spravovanie súhlasov používateľov.
 2. Dôvera používateľov: Transparentnosť v spracovaní osobných údajov zvyšuje dôveru používateľov vo vašu stránku alebo aplikáciu.
 3. Jednoduchá správa: Automatizuje a zjednodušuje proces získavania a spravovania súhlasov.

Ako CMP Funguje

 1. Zobrazenie oznámenia: Keď používateľ navštívi vašu stránku, CMP zobrazí banner alebo vyskakovacie okno s informáciami o zbere údajov a žiadosťou o súhlas.
 2. Získanie súhlasu: Používateľ môže súhlasiť s podmienkami, odmietnuť ich alebo si vybrať, aké typy údajov chce zdieľať.
 3. Správa súhlasov: Používateľ môže kedykoľvek pristúpiť k nastaveniam súkromia a upraviť svoje súhlasy.
 4. Záznamy a uchovávanie: CMP uchováva záznamy o všetkých súhlasoch pre prípad právnych kontrol alebo auditu.

Príklady Použitia CMP

 • Webové stránky s cookies: Zabezpečenie súhlasu používateľov na ukladanie a používanie cookies.
 • Aplikácie s osobnými údajmi: Získavanie súhlasov na spracovanie údajov, ako sú poloha alebo kontaktné informácie.
 • Reklamné platformy: Správa súhlasov na používanie údajov na cielenú reklamu.

Záver

CMP je kľúčový nástroj pre správu súhlasov používateľov v súlade s právnymi predpismi. Pomáha zabezpečiť transparentnosť a zodpovednosť pri spracovaní osobných údajov, čím zvyšuje dôveru používateľov a minimalizuje právne riziká. Implementácia CMP je nevyhnutná pre každú organizáciu, ktorá zhromažďuje a spracúva osobné údaje online.

CMP (Consent Management Platform)

Zanechať komentár