Scroll Top
Vajanského nábrežie 5

Definícia

URL (Uniform Resource Locator) je adresa, ktorá identifikuje konkrétny zdroj na internete. Je to základný prvok, ktorý umožňuje prehliadačom načítať a zobrazovať webové stránky. URL adresa je čitateľný text, ktorý nahrádza číselné IP adresy, čím zjednodušuje navigáciu po internete pre používateľov.

Štruktúra URL

URL adresa sa skladá z niekoľkých častí, z ktorých každá má svoj špecifický účel. Tu je príklad štandardnej URL a vysvetlenie jednotlivých komponentov:

https://www.priklad.com:8080/cesta/k/suboru?parameter1=hodnota1&parameter2=hodnota2#fragment
 1. Protokol: https://
  • Označuje protokol použitý na prístup k zdroju. Najbežnejšie protokoly sú HTTP a HTTPS (bezpečná verzia HTTP).
 2. Subdoména: www
  • Voliteľná časť, ktorá môže identifikovať konkrétnu sekciu alebo službu webu.
 3. Doména: priklad.com
  • Hlavná časť adresy, ktorá identifikuje webovú stránku. Doménové mená sú jedinečné a registrujú sa prostredníctvom doménových registrátorov.
 4. Port: :8080
  • Voliteľná časť, ktorá špecifikuje port na serveri. Ak nie je uvedený, predpokladá sa predvolený port (80 pre HTTP a 443 pre HTTPS).
 5. Cesta: /cesta/k/suboru
  • Označuje konkrétnu cestu na serveri vedúcu k požadovanému zdroju. Cesta často odráža štruktúru adresárov na serveri.
 6. Parameter: ?parameter1=hodnota1&parameter2=hodnota2
  • Voliteľné údaje odovzdávané na server. Používajú sa na dynamický obsah alebo vyhľadávacie dotazy. Parametre sú oddelené znakom &.
 7. Fragment: #fragment
  • Voliteľná časť, ktorá odkazuje na konkrétnu sekciu alebo miesto v rámci dokumentu.

Význam URL

URL má niekoľko kľúčových funkcií a významov:

 • Navigácia: URL umožňuje používateľom priamo pristupovať k konkrétnym stránkam alebo zdrojom na internete.
 • SEO (Search Engine Optimization): Správne štruktúrované URL môžu prispieť k lepšiemu hodnoteniu stránky vo vyhľadávačoch. URL by mali byť jasné, popisné a obsahovať relevantné kľúčové slová.
 • Bezpečnosť: Používanie protokolu HTTPS zabezpečuje šifrovanú komunikáciu medzi používateľom a serverom, čím chráni citlivé informácie.
 • Identifikácia zdroja: URL jednoznačne identifikuje umiestnenie zdroja na internete, čo je dôležité pre presnú a efektívnu navigáciu.

Príklady Použitia URL

 1. Webové stránky: https://www.priklad.com
  • Adresa vedie na hlavnú stránku webovej stránky.
 2. Vyhľadávacie dotazy: https://www.priklad.com/vyhladavanie?dotaz=seo
  • URL s vyhľadávacím parametrom, ktorý odovzdáva dotaz na server.
 3. Dokumenty a súbory: https://www.priklad.com/dokumenty/sprava.pdf
  • URL vedie k konkrétnemu dokumentu na stiahnutie.
 4. Sekcie stránky: https://www.priklad.com#kontakt
  • URL s fragmentom, ktorý odkazuje na sekciu „kontakt“ na stránke.

URL je teda základným nástrojom pre navigáciu a komunikáciu na internete. Jeho správna štruktúra a používanie sú nevyhnutné pre efektívne a bezpečné prehliadanie webu, optimalizáciu pre vyhľadávače a celkový používateľský zážitok.

Zloženie URL

Zanechať komentár