Scroll Top
Vajanského nábrežie 5
Ideamaking
Produkcia
Customer care
Reporting
Ovládnite Sociálne Siete

Zvýšte úspech vášho biznisu cez sociálne siete, kde Meta s 3.8 miliardami aktívnych používateľov neustále otvára dvere k novým zákazníkom.
Budujte dôveru, zvyšujte povedomie o značke a predávajte svoje produkty.

TikTok zažíva masívny nárast a je ideálny pre mladšiu cieľovku, zatiaľ čo LinkedIn je na vzostupe aj pre B2B segment.

Povedzte nám váš príbeh, my nájdeme riešenie a poskytneme vám efektívnu spoluprácu.

Buďte bližšie k svojim zákazníkom už o mesiac

Kontaktujte nás a získate interaktívny brief na mieru. Po jeho vyplnení vám predstavíme riešenie a cenovú ponuku. Po akceptácii ponuky začneme spravovať vaše sociálne siete do 30 dní.

ako postupujeme pri spolupráci
Spoznajme sa

Napíšte, zavolajte, stretnime sa. Chceme si vypočuť vašu predstavu, prediskutovať možnosti spolupráce a ukázať vám našu víziu, ako pracovať na vašom projekte čo najefektívnejšie. Následne vám pripravíme cenovú ponuku. Po odsúhlasení ponuky a podpísaní zmluvy sa pustíme do práce.

insight & strategy

Research konkurencie, analýza značky, analýza sociálnych sietí a audit kľúčových slov. Nasleduje nastavenie buyer persón, tón komunikácie, návrhy príspevkov a ich propagácie. Vďaka týmto podkladom vytvoríme pevný základ pre váš projekt. Ukážeme vám, čo, ako a prečo bude najlepšie fungovať.

Produkcia

Tvorba šablón a kreatív s dôrazom na nákupne štádium pre potenciálneho zákazníka, vypracovanie 1. content kalendáru, vypracovanie komunikačného manuálu a funkčné nastavenia profilov na sociálnych sieťach.

prezentácia projektu

Odprezentujeme vám finálne návrhy, vyberieme spoločne ideálnu variantu a sfinalizujeme posledné kroky. Následne môžeme začať so samotnou správou sociálnych sietí.

Správa a komunikácia

Postaráme sa o celkový chod vašich profilov a stránok. Komunikujeme so zákazníkmi, pridávame pútavé príspevky, ktoré mediálne podporujeme a následne optimalizujeme výsledky. Všetko samozrejme reportujeme a pravidelne s vami komunikujeme, ako dosahovať ešte lepšie výsledky.

Spoznajme sa

Kontaktujte nás a podielajte sa na tvorbe vášho projektu. Spolu prediskutujeme vaše predstavy, navrhneme efektívne riešenia a pripravíme cenovú ponuku. Po schválení ponuky a podpísaní zmluvy začneme pracovať na vašom projekte.

insight & strategy

Začíname so štúdiom konkurencie, značky, sociálnych sietí a kľúčových slov. Potom prichádza tvorba buyer persón, nastavenie komunikačného tónu, obsahových príspevkov a ich distribúcia. Tieto informácie tvoria pevný základ pre váš projekt, kde vám ukážeme optimálny spôsob jeho úspešného fungovania.

Produkcia

Naša tvorba šablón a kreatívnych riešení sa dôrazne zameriava na nákupné štádium potenciálnych zákazníkov. Sme pripravení s prvým content kalendárom, komunikačným manuálom a nastavením profilov na sociálnych sieťach.

prezentácia projektu

Odprezentujeme vám finálne návrhy, vyberieme ideálnu variantu a sfinalizujeme posledné kroky. Následne môžeme začať so samotnou správou sociálnych sietí.

Správa a komunikácia

Zabezpečíme celkový chod vašich profilov a stránok – komunikujeme s vašimi zákazníkmi, vytvárame atraktívny obsah, ktorý podporujeme mediálne, a optimalizujeme výsledky. Pravidelne vám budeme reportovať a konzultovať všetky aktivity, aby sme dosiahli ešte lepšie výsledky.

Pomohli sme aj
ozvite sa
ozvite sa

Gallayova 1955/1
841 02 Bratislava

© NAKAZA 2023