Scroll Top
Vajanského nábrežie 5

ROI – Return on Investment

Definícia

Return on Investment (ROI), alebo návratnosť investície, je finančný ukazovateľ používaný na meranie efektívnosti a ziskovosti investície. Tento ukazovateľ je vyjadrený ako percento a ukazuje, ako efektívne boli vložené prostriedky využité na generovanie zisku.

Vzorec pre výpočet ROI je nasledovný:

Vzorec pre výpočet ROI v %

Využitie ROI

ROI je široko využívaný v mnohých oblastiach, vrátane finančného investovania, podnikateľských projektov, realitných transakcií a marketingových kampaní. Investori a manažéri používajú ROI na porovnanie efektívnosti rôznych investičných možností, čím im to pomáha pri rozhodovaní, kde najlepšie alokovať svoje zdroje. V oblasti marketingu napríklad ROI poskytuje prehľad o tom, ako jednotlivé kampane prispievajú k finančným cieľom organizácie a umožňuje marketérom optimalizovať stratégie na dosiahnutie lepších výsledkov.

Záver

Return on Investment je nástroj, ktorý môže byť nesmierne užitočný pre rôzne druhy analýz v podnikateľskom aj osobnom investovaní. Napriek svojej jednoduchosti však môže byť niekedy zavádzajúci, ak nie sú zohľadnené všetky relevantné faktory. Je dôležité brať do úvahy aj nehmotné hodnoty a potenciálny dlhodobý dopad investícií, ktoré nemusia byť okamžite zrejmé v tradičných ROI výpočtoch. Správne použitie ROI spolu s komplexným zhodnotením investície môže výrazne prispieť k úspechu finančných a podnikateľských rozhodnutí.

Zanechať komentár