Scroll Top
Vajanského nábrežie 5

CPC (Cost Per Click)

Definícia

CPC (Cost Per Click), alebo cena za kliknutie, je model online reklamy, pri ktorom inzerent platí za každý klik, ktorý jeho reklama získa. Tento model je jedným z najbežnejších spôsobov, ako sa účtuje za reklamu na internete, a je široko využívaný na platformách ako Google Ads, Facebook Ads, a mnohých ďalších.

Ako funguje CPC

V CPC modeli platí inzerent iba vtedy, keď používateľ klikne na reklamu, čo znamená, že inzerent platí za konkrétnu akciu (klik) a nie za zobrazenie reklamy (impression).

CPC sa vypočíta takto:

CPC = Celkové náklady na reklamu / Počet klikov

Využitie CPC

CPC model je využívaný v mnohých rôznych scenároch, vrátane:

 1. Vyhľadávacie reklamy: Keď používateľ zadá vyhľadávací dopyt na Google, reklamy zobrazené na stránke s výsledkami sú často účtované na základe CPC.
 2. Reklamy na sociálnych médiách: Na platformách ako Facebook alebo Instagram sa reklamy môžu účtovať podľa počtu klikov, čím inzerenti platia iba za skutočný záujem používateľov.
 3. Bannerové reklamy: CPC model sa používa aj pre bannerové reklamy umiestnené na rôznych webových stránkach, kde inzerenti platia za kliky na ich bannery.

Výhody CPC

 • Efektivita nákladov: Inzerenti platia iba za skutočný záujem používateľov, čo môže byť efektívnejšie v porovnaní s modelmi, kde sa platí za zobrazenia.
 • Merateľnosť: CPC kampane poskytujú jasné metriky a umožňujú presné sledovanie návratnosti investícií (ROI).
 • Kontrola nad rozpočtom: Inzerenti môžu presne riadiť svoje výdavky tým, že nastavia maximálnu cenu, ktorú sú ochotní zaplatiť za klik.

Nevýhody CPC

 • Konkurencia: Vysoká konkurencia na populárnych kľúčových slovách môže zvýšiť cenu za klik.
 • Riziko neplatných klikov: Existuje riziko neplatných klikov, ktoré môžu zvýšiť náklady bez skutočného záujmu o ponúkané produkty alebo služby.

Optimalizácia CPC kampaní

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov je dôležité CPC kampane neustále optimalizovať. Medzi bežné techniky patrí:

 • Výber správnych kľúčových slov: Zameranie sa na relevantné kľúčové slová, ktoré priťahujú cieľové publikum.
 • Kvalitný obsah reklám: Vytváranie atraktívnych a relevantných reklám, ktoré povzbudzujú používateľov k interakcii.
 • Sledovanie a analýza dát: Pravidelné monitorovanie výkonu kampaní a prispôsobenie stratégií na základe získaných údajov.

CPC je teda kľúčovým modelom v online reklame, ktorý umožňuje inzerentom efektívne riadiť svoje náklady a maximalizovať návratnosť investícií. Pri správnom použití môže priniesť výrazné výhody a pomôcť dosiahnuť marketingové ciele.

CPC formula - vzorec

Zanechať komentár