Vajanského nábrežie 5
Case study
CERTI
FINO.

Certifikačná spoločnosť

Ako sme vytvorili firemnú identitu pre certifikačnú spoločnosť

Spoločnosť CERTIFINO je certifikačným a inšpekčným orgánom. Medzi potencionálnych klientov spoločnosti patria subjekty hospodárstva a spoločnosti, ktoré majú v záujem o implementáciu a certifikáciu nových certifikačných systémov.

Názov CERTIFINO je odvodený od slova certifikát. Certifikát je najrelevantnejšie kľúčové slovo v rámci cieľovej skupiny spoločnosti. Prípona „INO“ vnáša do konzervatívneho názvu hravosť a nový INOvatívny prístup. Tým klientovi odbúrava obavy z byrokracie a komplikovaných postupov.

Grafickým ohniskom logotypu je písmeno „E“, ktorého tvar je zjednodušený na minimalistické vodorovné čiary. Tieto čiary fungujú ako piktogram papiera, ktorý reprezentuje certifikát či licenciu. Piktogram je aplikovateľný aj pre znázornenie konkrétnych certifikačných noriem s rôznymi farebnými variáciami.
Naming
Logo
Dizajn tlačovín
Firemná identita
Certifikát
Piktogramy – Certifikačné normy
Firemné materiály
Dizajn tlačovín
Logo
ozvite sa
ozvite sa

Vajanského nábrežie 5
 811 02, Bratislava

+421 902 271 172

newbusines@nakaza.sk

© NAKAZA 2021