Scroll Top
Vajanského nábrežie 5
Case study

CERTI
FINO.

Firemná identita pre B2B klienta

Naming
Logo dizajn
DTP dizajn
aj B2B segment je o prvom dojme

Spoločnosť CERTIFINO je certifikačným a inšpekčným orgánom. Medzi potencionálnych klientov spoločnosti patria subjekty hospodárstva a spoločnosti, ktoré majú v záujem o implementáciu a certifikáciu nových certifikačných systémov.

Názov CERTIFINO je odvodený od slova certifikát. Certifikát je najrelevantnejšie kľúčové slovo v rámci cieľovej skupiny spoločnosti. Prípona „INO“ vnáša do konzervatívneho názvu hravosť a nový INOvatívny prístup. Tým klientovi odbúrava obavy z byrokracie a komplikovaných postupov.

Grafickým ohniskom logotypu je písmeno „E“, ktorého tvar je zjednodušený na minimalistické vodorovné čiary. Tieto čiary fungujú ako piktogram papiera, ktorý reprezentuje certifikát či licenciu. Piktogram je aplikovateľný aj pre znázornenie konkrétnych certifikačných noriem s rôznymi farebnými variáciami.

Clear Filters
Firemná identita
Firemná identita
Certifikát
Certifikát
Piktogramy – Certifikačné normy
Piktogramy – Certifikačné normy
Firemné materiály
Firemné materiály
Dizajn tlačovín
Dizajn tlačovín
Logo
Logo
ozvite sa
ozvite sa

Vajanského nábrežie 5
 811 02, Bratislava

© NAKAZA 2021