Online kampane

Brandové kampane

Mnoho ľudí podceňuje silu dlhodobých brand kampaní. Prečo? Myslia si, že ich efektívnosť nie je taká vysoká, ako pri výkonnostných kampaniach. Viete čo je paradox? Že práve brand kampaň vám dokáže medziročne priniesť až 200 % nárast tržieb. Je to najefektívnejší spôsob online kampane, akým dokážete osloviť vašich budúcich zákazníkov.

Výkonnostné kampane

Výkonnostné kampane majú jasne zadefinovanú stratégiu v podobe dosahovania určitého cieľa (predaja, odoslanie formulára, zvýšenia návštevnosti). Je to skvelá doplnková služba k brand kampaniam, ak ste už oslovili vášho potencionálneho zákaznika. Teraz je ten správny čas, kedy ho potrebujete posunúť v nákupnom procese ďalej.

Aký je náš postup
 • STRETNUTIE
  Privítame vás kávičkou, spoznáme vašu predstavu, ciele a vysvetlíme vám náš postup.
 • ANALÝZA
  Research konkurencie, analýza vašej značky, audit klúčových slov.
 • STRATÉGIA
  Nastavenie cieľových persón, tón komunikácie, strategický A/C/D lievik.
 • PRODUKCIA
  Grafické spracovanie, práca s textom a funkčné nastavenia.
 • LAUNCH KAMPANE
  Po odsúhlasení klientom slávnostne spúšťame kampaň.
 • OPTIMALIZÁCIA A REPORTING
  Kontrola a optimalizácia kampaní, pravidelný reporting.
Stop trying to sell with marketing instead, use marketing to help customer to buy.
Mac Mcintosh
Vytvorme efektívnu kampaň

  Vaše osobné údaje budú použité na kontaktovanie

  Case studies