Scroll Top
Vajanského nábrežie 5

Google Consent Mode v2 – nevyhnutný krok pre efektívny remarketing

V poslednom období došlo k významným zmenám v spracovaní osobných údajov užívateľov, ktoré ovplyvnili spôsob, akým platformy ako Google nakladajú s dátami. Tieto zmeny sú poháňané reguláciami ako GDPR a ePrivacy, avšak zásadný posun prináša Digital Markets Act (DMA).

Prečo je DMA dôležitá

DMA sa zameriava na veľké digitálne firmy, ktoré zbierajú osobné údaje prostredníctvom „gatekeepers“ ako Google či Meta. Ak takéto údaje zbierate, musíte zabezpečiť, aby tieto platformy dostávali dáta o súhlasoch. Inak budete čeliť značným obmedzeniam. Cieľom DMA je:

 • Zvýšiť konkurencieschopnosť a vytvoriť priestor pre menšie podniky.
 • Podporiť inovácie a startupy v digitálnom prostredí.
 • Zaistiť férovosť vo výsledkoch vyhľadávania a hodnotení.
 • Zvýšiť prístup k dátam, čo umožní lepšie rozhodovanie pre majiteľov webov.
 • Zlepšiť ochranu užívateľských údajov a zvýšiť dôveryhodnosť online služieb.
 • Podporiť transparentnosť a spoluprácu medzi majiteľmi webov, inzerentmi a publishermi.
Čo je Consent Mode a jeho novinky

Consent Mode je nástroj od Google, ktorý umožňuje zaznamenávať konverzie anonymizovane, aj keď užívateľ nepovolí sledovanie. Tento režim je kľúčový pre zachovanie efektívnosti vašich reklamných kampaní a analytických nástrojov.

Proces Google Consent Mode v2

Novinky v Consent Mode v2

Consent Mode v2 prináša významné zmeny v spracovaní užívateľských údajov. Okrem ukladania dát Google teraz zodpovedá aj za ich správne využitie v reklamných a analytických platformách. Nový režim zavádza dva nové parametre:

 • ad_user_data: Rozhoduje, či budú užívateľské údaje odosielané do reklamných platforiem Google (napr. Google Ads).
 • ad_personalisation: Rozhoduje, či budú údaje používané na remarketing.

Nutnosť implementácie Google Consent Mode v2

Od 6. marca 2024 je povinné implementovať Google Consent Mode v2. Bez neho Google neodosiela dáta o nových užívateľoch do reklamných a analytických platforiem a nie je možné používať personalizované reklamy. Ak Google Consent Mode v2 neimplementujete, prídete o:

 • Zber konverzií: Bez správneho trackovania konverzií klesne výkonnosť vašich kampaní.
 • Zber nových publík: Bez nových publík nebudete môcť efektívne robiť remarketing ani vytvárať podobné publikum, čo výrazne ovplyvní vašu schopnosť cieliť reklamy.
Ako zistiť, či máte správne nastavený Consent Mode v2 na vašej stránke?

Na overenie správnej implementácie Consent Mode v2 môžete použiť Chrome plugin „Consent Mode Inspector“ od InfoTrust. Tento nástroj vám umožní:

 • Skontrolovať, či sú všetky potrebné parametre správne nakonfigurované.
 • Analyzovať, ako sú dáta o súhlase odosielané a spracovávané.
 • Identifikovať prípadné problémy.

Postup použitia Consent Mode Inspector

 1. Inštalácia pluginu: Nainštalujte si „Consent Mode Inspector“ z Chrome Web Store. Prikladám aj priamy odkaz: Consent Mode Inspector.
 2. Spustenie kontroly: Otvorte webovú stránku, ktorú chcete skontrolovať, a spustite plugin.
 3. Analýza výsledkov: Po spustení pluginu hneď vidíte, či je Consent Mode v2 aktívny, alebo nie. Ak je aktívny, vyzerá takto:
Overenie Google Consent Mode v2

Na čo si dávať pozor pri kontrole

 • Default State: Pred udelením súhlasu by mal byť stav signálov denied. To znamená, že údaje o používateľovi nie sú zhromažďované ani spracovávané bez jeho výslovného súhlasu.
 • Update State: Po udelení súhlasu by sa mal stav aktualizovať na granted. To znamená, že údaje o používateľovi môžu byť zhromažďované a spracovávané podľa príslušného typu súhlasu (napr. ad_storage, analytics_storage, ad_user_data, ad_personalisation).

V tomto príklade môžete vidieť, že signály majú stav denied pred udelením súhlasu a stav granted po udelení súhlasu, čo je správna konfigurácia.

Použitím tohto nástroja si môžete byť istí, že vaša stránka je plne v súlade s požiadavkami Google Consent Mode v2 a že nestrácate cenné dáta potrebné na efektívne sledovanie konverzií a remarketing.

Rozdelenie a implementácia Consent Mode v2

Google ponúka dve možnosti implementácie Consent Mode v2: základnú (basic) a rozšírenú (advanced):

Základná (basic) implementácia – Pri tejto verzii, ak používateľ udelí súhlas cez cookie banner, všetky analytické a reklamné tagy sa spustia. Ak však súhlas neudelí, nespustí sa nič, a Google nedostane ani anonymizované údaje (tzv. „cookieless pings“). Táto verzia je jednoduchá, ale môže výrazne ovplyvniť množstvo dát, ktoré budete schopní zbierať vo svojich reklamných a analytických systémoch.

Rozšírená (advanced) implementácia – Táto verzia je sofistikovanejšia. Tagy sú spustené na webe ešte predtým, ako sa používateľovi zobrazí cookie banner, a dáta sú odosielané anonymizovane, bez ohľadu na to, či používateľ súhlas udelí alebo nie. Google používa na detekciu konverzií rôzne údaje ako typ zariadenia, krajinu, čas, typ konverzie a typ prehliadača.

Porovnanie režímov Google Consent Mode v2

Odporúčanie

Odporúčame implementovať rozšírenú verziu Consent Mode v2, pretože umožňuje sledovanie konverzií aj v prípade, že používateľ neudelí súhlas. Avšak aj základná implementácia je vždy lepšia ako žiadna, pretože aspoň čiastočne zohľadňuje súhlas používateľov.

Ako implementovať Consent Mode v2

Na implementáciu Consent Mode v2 potrebujete Content Management Platformu (CMP). Existuje niekoľko spôsobov, ako túto platformu získať a implementovať:

CMP si vytvoríte sami

Môžete si vytvoriť vlastnú CMP. Tento prístup vám umožní prispôsobiť CMP presne podľa vašich potrieb a integrácie s vašimi existujúcimi systémami. Avšak tento spôsob môže byť náročný na čas a finančné prostriedky, a vyžaduje neustále sledovanie legislatívnych zmien a prispôsobovanie systému.

Využijete CMP autorizované Googlom

Jednoduchšou možnosťou je použiť jednu z CMP autorizovaných Googlom. Tieto platformy zjednodušujú celý proces implementácie a eliminujú potrebu drahého vývoja alebo neustáleho sledovania legislatívnych zmien. Autorizované platformy sú navrhnuté tak, aby boli v súlade s najnovšími požiadavkami a reguláciami, čo vám umožní rýchlo a efektívne implementovať Consent Mode v2. 

Obrátite sa na NAKAZA

Ak si neviete rady s implementáciou Google Consent Mode v2, NAKAZA vám s tým rada pomôže. Kontaktujte nás a my zabezpečíme, aby vaše reklamné kampane a analytické nástroje fungovali efektívne aj po zavedení nových regulácií, čím predídete strate cenných dát a budete môcť pokračovať v úspešnom remarketingu.

ROZDELENIE A IMPLEMENTÁCIA CONSENT MODE V2

Google ponúka dve možnosti implementácie Consent Mode v2: základnú (basic) a rozšírenú (advanced):

Základná (basic) implementácia – Pri tejto verzii, ak používateľ udelí súhlas cez cookie banner, všetky analytické a reklamné tagy sa spustia. Ak však súhlas neudelí, nespustí sa nič, a Google nedostane ani anonymizované údaje (tzv. „cookieless pings“). Táto verzia je jednoduchá, ale môže výrazne ovplyvniť množstvo dát, ktoré budete schopní zbierať vo svojich reklamných a analytických systémoch.

Rozšírená (advanced) implementácia – Táto verzia je sofistikovanejšia. Tagy sú spustené na webe ešte predtým, ako sa používateľovi zobrazí cookie banner, a dáta sú odosielané anonymizovane, bez ohľadu na to, či používateľ súhlas udelí alebo nie. Google používa na detekciu konverzií rôzne údaje ako typ zariadenia, krajinu, čas, typ konverzie a typ prehliadača.

Porovnanie režímov Google Consent Mode v2

Odporúčanie

Odporúčame implementovať rozšírenú verziu Consent Mode v2, pretože umožňuje sledovanie konverzií aj v prípade, že používateľ neudelí súhlas. Avšak aj základná implementácia je vždy lepšia ako žiadna, pretože aspoň čiastočne zohľadňuje súhlas používateľov.

Ako implementovať Consent Mode v2

Na implementáciu Consent Mode v2 potrebujete Content Management Platformu (CMP). Existuje niekoľko spôsobov, ako túto platformu získať a implementovať:

CMP si vytvoríte sami

Môžete si vytvoriť vlastnú CMP. Tento prístup vám umožní prispôsobiť CMP presne podľa vašich potrieb a integrácie s vašimi existujúcimi systémami. Avšak tento spôsob môže byť náročný na čas a finančné prostriedky, a vyžaduje neustále sledovanie legislatívnych zmien a prispôsobovanie systému.

Využijete CMP autorizované Googlom

Jednoduchšou možnosťou je použiť jednu z CMP autorizovaných Googlom. Tieto platformy zjednodušujú celý proces implementácie a eliminujú potrebu drahého vývoja alebo neustáleho sledovania legislatívnych zmien. Autorizované platformy sú navrhnuté tak, aby boli v súlade s najnovšími požiadavkami a reguláciami, čo vám umožní rýchlo a efektívne implementovať Consent Mode v2. 

Obrátite sa na NAKAZA

Ak si neviete rady s implementáciou Google Consent Mode v2, NAKAZA vám s tým rada pomôže. Kontaktujte nás a my zabezpečíme, aby vaše reklamné kampane a analytické nástroje fungovali efektívne aj po zavedení nových regulácií, čím predídete strate cenných dát a budete môcť pokračovať v úspešnom remarketingu.

Zanechať komentár