Comments
Share
Príbeh
Online kampane: VOONO

Keď sa povie: "to je VOONO", myslí sa tým prírodné farbenie vlasov. Označenie prírodné v tomto prípade nie je zavádzajúce (narozdiel od nálepiek BIO - tým už ľudia prestávajú veriť). Tieto farby sú vyrobené výlučne z rastlín. Tou najhlavnejšou, ktorá je obsiahnutá v každej jednej, je Henna (Lawsonia inermis).

VOONO má jednú obrovskú konkurenčnú výhodu - tieto farby neobsahujú žiadne syntetické farbiace a konzervačné látky, parfumy ani žiadne agresívne zložky ako sú amoniak a peroxidy. Je to teda dobrý produkt a to je základným predpokladom dosiahnutia úspechu.

S touto značkou vlasovej kozmetiky prišla na trh mladá, ambiciózna Češka, ktorá dokázala sama vybudovať fungujúcu a prosperujúcu firmu. Jeden človek ale nikdy nedokáže zastrešiť všetko, čo pri podnikaní treba.

Rozhodla sa najať si marketérov, ktorí by ju odľahčili v oblasti propagácie. Našťastie narazila na nášho sales managera z Čiech, ktorý nás hneď zoznámil. Dohodli sme sa na postupnom nadviazaní spolupráce s tým, že začneme s remarketingovou stratégiou pre Českú republiku, aby sme vyskúšali, či bude spolupráca fungovať.

Ako prvé sme sa zamerali na remarketingovú kampaň, pretože v tej dobe už Voono.cz malo veľkú zákaznícku základňu. Bolo teda na čase zamerať sa práve na používateľov, ktorí už značku poznajú a vytvoriť pevný základ pre ďalšie marketingové aktivity.

Ďalším dôležitým krokom bolo efektívne nastaviť dynamický remarketing, teda kampane, ktoré sa zameriavajú na používateľov, ktorí navštívili konkrétny produkt a tým pádom vieme, že sú pripravení nakupovať.

Predpokladali sme však, že nie je možné zameriavať sa donekonečna na aktuálnych zákazníkov, preto sme pripravili stratégiu pre rast povedomia o značke, teda Brand awareness kampaň. Vďaka tomu sme prilákali nových zákazníkov a dosiahli návratnosť 11,05-násobku investícií do propagácie na sociálnych sieťach.

Počas našich aktivít pre Voono sme tiež zistili, že celkovo obsah pridávaný na Facebooku je veľmi úspešný u používateľov z predajného hľadiska. Zamerali sme sa preto plnou silou na príspevky a predovšetkým na ich propagáciu. Dosiahli sme dlhodobý priemer návratnosti 20,7-násobku investícií.

S rastúcim povedomím o značke a povedomím o produktoch boli kampane vo vyhľadávacej sieti nevyhnutnou súčasťou našich aktivít pre Voono. Klientka sa nám zdôverila, že jej v minulosti kampane na Google Ads nikdy nefungovali a to by sme neboli my, keby sme takúto výzvu neprijali. Po mesiacoch optimalizácií a nastavovaní sme dosiahli návratnosť 10,20-násobku investícií na účte Google Ads.
Ciele

Naším primárnym cieľom bolo správne nastaviť remarketing  pre Českú republiku a priniesť čo najlepšie výsledky z pohľadu efektivity a návratnosti investícií.

Výsledky

Už po 20 dňoch priniesla remarketingová kampaň nákupy v hodnote až desiatok tisíc CZK”.

MARKETINGOVÉ KANÁLY Facebook, Google Ads